# Player Score Time
1 CHROUQUE 227 13:57
2 EXOAGE 170 10:20
3 OYUIIS 90 11:44
4 STISAY 64 13:51
5 EYYET 56 21:57